Otizmli Çocuklar Hangi Alanlarda Sorun Yaşarlar? - Noema Aile Güncel Yazılar

Otizmli Çocuklar Hangi Alanlarda Sorun Yaşarlar?

Jestler Nelerdir? Otizm Spektrum Bozukluğu Açısından Jestler Nasıl Değerlendirilir?

Jestler çeşitli gruplara ayrılabilir.

  1. Konvansiyonel: Başını evet veya hayır anlamında sallama, bay bay yapma gibi.
  2. Enstrümental: Bir amaca ulaşmak için yapılır. «Gel buraya» hareketi gibi.
  3. Duygusal: Kollarını yukarı kaldırıp sevinmek gibi.
  4. Empatik: Kişinin konuşmasını kuvvetlendirmek ve desteklemek için kullandıkları hareketlerdir.
  5. Bilgi verici: Parmaklar ile «2» işareti yapmak gibi.
  6. Tanımlayıcı: Örneğin bir şeyin ne kadar büyük olduğunu göstermek için ellerini iki yana açmak.

Jest ve mimiklerin normal seviyede kabul edilmesi için, 31 aydan küçük bebeklerde en az 3 farklı jestin kendiliğinden, hatırlatılmadan kullanılması ve en az bir jestin birden fazla aktivite sırasında gösterilmesi gereklidir.

Otizmli Çocuklar Nasıl Oyunlar Oynar? Hayali Oyun Nedir?

Otizm Spektrum Bozukluğu olan  çocuklar oyunu farklı şekilde oynarlar, bazen de hiç oyun oynamazlar.

İşlevsel oyun, oyuncakların ve nesnelerin amaçlandığı şekilde kullanıldığı bir oyun türüdür (örneğin küpleri dizmek, arabayı sürmek, oyuncak telefonla konuşmak gibi). Hayali oyunda çocuk bebekleri veya diğer figürleri bağımsız olarak kullanır. Hayali oyunda bir nesne herhangi bir amaçla kullanılabilir. Hayali oyunun tam ve normal olarak gelişmiş olduğunu söylemek için oyunların basmakalıp olmaması ve kendiliğinden, uyarılmadan oynanması gereklidir.

Çocuğunuzda otizm ile ilgili belirtiler gözlemliyorsanız, Noema Aile değerlendirme testlerinden Otizm Tarama Testi (M-CHAT-RF) ile ön değerlendirme yapabilirsiniz.

Çocuğunuzu değerlendirmek için Noema Aile testlerini uygulayın.

Rutin, belli bir kuralla ve sırayla yapılan davranışlar demektir. Rutinler sosyal veya nesnelerle olabilir. Örneğin Ceee oyunu bir sosyal rutinken, baloncuk oyunu nesneyle olan bir rutindir. Burada gözlenen davranışlar çocuğun kendiliğinden katlımı, tamamen fiziksel olmayan bir oyundan ne kadar zevk aldığı, kendisinin devam ettirme isteği ve bu isteğini nasıl ortaya koyduğudur. Normal şartlar altında, bir bebek veya çocukla oynamak için anne/babanın veya gözlemcinin devamlı çaba harcaması gerekmez, ilgi ve talep esas olarak çocuktan gelir. Çekingen çocuklar bile zaman içerisinde alışarak ilişki kurmaya başlarlar. Önemli olan, çocuğun sadece yapılan aktivite veya oyundan değil, bunu gözlemci ile yapmaktan zevk aldığını göstermesidir.

Otizmli Çocuklarda Dil Gelişimi

Normal bir dil gelişiminde 31 aylık bebekler, iki veya daha fazla kelimelik cümlecikleri düzenli olarak kullanmalıdır. Eğer çocuk kelimeler kullanmıyorsa, en azından sesli/sessiz kombinasyonlarını «baba» veya «bada» yapması beklenir. Çocuğun çıkardığı seslerin büyük çoğunluğu anne/baba veya gözlemciye yönelik olmalıdır. Kelimeleri olan çocuklarda tonlama önemlidir. Yeni konuşmaya başlayan çocuklarda tekrarlamayı (ekolali) değerlendirmek kolay olmayabilir. Basmakalıp konuşma, yani çocuğun önceden duyduğu kelimeleri veya cümlecikleri uygun olmayan bağlamda ve anlamsız olarak tekrar etmesi, zamir karıştırmaları görülen diğer dil gelişimi sorunlarıdır.

Profesyonel destek almak için online randevu oluşturun.

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular

Aylık haber bülteni almak, ücretsiz etkinliklerimize katılmak, atölye çalışmalarımızdan indirimli yararlanmak ve çocuğunuzun gelişimini takip etmek için ailemize katılın.

#Noema Aile'ye üye olun.