K.V.K.K. Kapsamında Üyelik Aydınlatma Metni


Prof. Dr. Özgür Öner Psikiyatri Kliniği, Noema Bilimsel Araştırmalar ve Danışmanlık Ith. Ihr. Tic. Ltd. Şti, Noema Aile Sağlık Platformu A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metnini noemaaile.com internet sitemize (“Platform”) kayıt esnasında bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız. Metin içerisinde yer verilen “Kişisel Veri” ifadesi, KVKK’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir.

A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Platform’a kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi kapsamında bizimle paylaşacağınız;

● E-posta adresiniz ve şifrenizden oluşan kişisel verilerinizi

o Üyeliğinizin oluşturulması, Platform üzerindeki hizmetlerden yararlanabilmeniz ve üyeliğiniz ile ilgili sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, KVKK madde 5 (2) (c) uyarınca, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

o Hesap güvenliğinizin sağlanması amacıyla ise KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca, veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

● E-posta adresinizi ise; düzenlediğimiz etkinlikler, eğitimler ve seminerler gibi organizasyonlar hakkında size bilgi verilebilmesi için ticari ileti gönderilmesi amacıyla KVKK madde 5 (1) uyarınca açık rızanızı alarak işlemekteyiz.

Platform’u ziyaret ettiğinizde çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi Platform’u operasyonel olarak yönetebilmek, Platform’un herhangi bir bölümünü veya içeriğini görüntüleyip görüntülemediğiniz saptamak ve bu doğrultuda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla KVKK madde 5 (2) (f) uyarınca, veri sorumlusunun meşru menfaatleri uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemekteyiz.

B. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR

● E-posta adresi bilginizi aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşmaktayız:

o Veri saklama hizmeti alınması amacıyla, yurt içinde yerleşik hizmet sağlayıcımız ile,

o Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kurulmuş olan İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ile ve

o Şirket’in ticari ileti gönderimi için hizmet aldığı servis sağlayıcı firma ile.

● Şifreniz ve çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinizi ise veri saklama hizmeti ve internet sitesinin barındırılması hizmeti alınması amacıyla, yurt içinde yerleşik hizmet sağlayıcımız ile paylaşmaktayız.

C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik aşamasında esnasında elektronik ortamda toplanmakta ve bu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kısmen veya tamamen otomatik yollarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

D. HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca (i) Yazılı olarak Vişnezade Mh. Süleyman Seba Cd. Derya Ap. No:74/24 Beşiktaş İstanbul adresine, (ii) [email protected] adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Noema Aile