fb

Değerlendirme Testleri

Çocuk ve Ergenlerde Genel Belirti Ölçeği

Soru sayısı : 25


Süre : Yaklaşık 5 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Ölçeği (Columbia DISC)

Soru sayısı : 22


Süre : Yaklaşık 3 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Öfke ve Huzursuzluk Ölçeği (ARI)

Soru sayısı : 7


Süre : Yaklaşık 1 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Somatik Belirtiler Ölçeği (PHQ-15)

Soru sayısı : 13


Süre : Yaklaşık 2 dk


Çoktan Seçmeli

Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT-RF)

Soru sayısı : 20


Süre : Yaklaşık 4 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanımı Ölçeği (NIDA-Modified ASSIST)

Soru sayısı : 15


Süre : Yaklaşık 3 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Karşı Gelme Bozukluğu Ölçeği (SNAP-4)

Soru sayısı : 26


Süre : Yaklaşık 3 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Kaygı Bozuklukları Ölçeği (SCARED)

Soru sayısı : 41


Süre : Yaklaşık 4 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Uyku Sorunları Ölçeği (SDSC)

Soru sayısı : 26


Süre : Yaklaşık 4 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Mani Ölçeği (CMRS)

Soru sayısı : 21


Süre : Yaklaşık 3 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozukluğu Ölçeği (CDRS)

Soru sayısı : 19


Süre : Yaklaşık 3dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Ölçeği (ChOCI-R-P)

Soru sayısı : 32


Süre : Yaklaşık 6 dk


Çoktan Seçmeli

Çocuk ve Ergenlerde Tik Bozuklukları Taraması

Soru sayısı : 5


Süre : Yaklaşık 1 dk


Çoktan Seçmeli