Depresif Bozukluklar Ne Kadar Sık Görülür? Depresif Bozuklukların Sebepleri Nelerdir? - Noema Aile Güncel Yazılar

Depresif Bozukluklar Ne Kadar Sık Görülür? Depresif Bozuklukların Sebepleri Nelerdir?

Depresif bozukluklara (temelde depresyon ve distimi) toplumda sık rastlanır. Her beş kadından ve her on erkekten biri hayatlarının bir döneminde depresif bozukluk geçirirler. Çocuklarda sıklık yüzde 2, ergenlerde ise yüzde 10 civarındadır.

Kadınlar Depresyona Daha mı Yatkın?

Kadınlar hem hormonal hem de bilişsel yapı olarak kaygı ve depresyona daha yatkındırlar. Ayrıca kayıplardan, olumsuz yaşam olaylarından daha fazla etkilenirler.

Depresyonda Manik Atak Görülür mü?

Depresif bozukluk olgularının bazılarında mani veya hipomani belirtileri de görülür ve bu duruma bipolar bozukluk adı verilir. Bipolar bozukluk kadın ve erkeklerde hemen hemen aynı sıklıktadır.

Depresyon Tekrarlar mı?

Hastaların yaşamları boyunca tek veya birden çok depresif atak görülebilir. Tek atak olanlarda depresif atak süresi 2 yıl kadar olabilir. Olguların nerdeyse dörtte üçünde belirtiler iyileşmeden sonra tekrar ortaya çıkabilir.

Depresyonla Birlikte Hangi Sorunlar Görülür?

Depresif bozuklukla,

 • Alkol ve madde kullanımı,
 • Obsesif kompulsif bozukluk,
 • Panik bozukluk,
 • Yeme bozuklukları ve
 • Sosyal anksiyete sıklıkla beraber görülür.

Eşlik eden diğer bozuklukların varlığı tedaviyi güçleştirir ve intihar riskini arttırır.

Depresyonda İntihar Riski Kimlerde Fazladır?

Depresif bozukluklarda intihar riski özellikle gençlerde ve yaşlı erkeklerde artmıştır. Bütün intiharların yaklaşık %50’sini depresif bozukluk hastaları oluşturur. Olguların neredeyse yarısında belirtilere rağmen yıllarca tanı konmaz ve üçte birinde belirtiler kronikleşebilir.

Depresyon Sebepleri

Depresif bozukluklar hem genetik hem de çevresel etkenlerle ve bunların etkileşimiyle ortaya çıkar.

Depresyona Sebep Olan Genetik Faktörler

Genetik özellikler bipolar bozukluğu ortaya çıkaran etkenlerin yaklaşık üçte ikisini, depresyonu ortaya çıkaran etkenlerin ise üçte birini oluşturur.

Genetik olarak aktarılan özellik, depresyonun kendisi değildir;

 • Kaygıya yatkınlık,
 • Stresle başa çıkamama,
 • Duygusal değişkenlik,
 • Depresif mizaç özellikleri aktarılır.

Depresyona Sebep Olan Çevresel Faktörler

 • Genetik altyapı ile etkileşen çevresel etkenler depresif bozuklukların ve bunlara eşlik eden sorunların ortaya çıkmasına neden olur.
 • Genetik yatkınlık ne kadar çoksa o kadar az çevresel etkenle, hatta çevresel bir stres kaynağı olmadan da depresif bozukluk oluşur.
 • Akut olaylardan daha çok kronik stres ve stresli olayların birikimi depresyona neden olur.
 • Stresli olayın doğasından belki de daha önemli olan bireyin bu olayı nasıl yorumladığıdır.
 • Depresif bozuklukların ortaya çıkmasında en etkili olan çevresel faktör kayıplardır. Bir kayıp sonrasında yas süreci yetişkinlerden yüzde 10 ergenlerde ise yüzde 20 oranında depresif bozukluğa dönüşebilir. Bu dönüşüm genelde depresyona yatkınlığı olan bireylerde ortaya çıkar. Yani olumsuz yaşam olayları gençlerde daha fazla depresyona neden olur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular

Yatak Islatma

Yatak Islatma

Yatak ıslatma, bir çocuğun gece altı kuru bir şekilde yatması beklenen yaştan sonra uykuda idrar kaçırmasıdır. Bu durumda tuvalet eğitiminde gerilendiğini düşünülebilir. Yatak ıslatmanın nedenleri farklı olabilir.

Aylık haber bülteni almak, ücretsiz etkinliklerimize katılmak, atölye çalışmalarımızdan indirimli yararlanmak ve çocuğunuzun gelişimini takip etmek için ailemize katılın.

#Noema Aile'ye üye olun.