Betül Atalay - Noema Aile

Betül Atalay

Uzman Klinik PsikologInstagram Instagram

Betül Atalay, 1991 yılında Kocaeli’nde doğmuş,  Lise eğitimini Kocaeli Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi, Psikoloji bölümünde 2014 yılında tamamlayan Betül Atalay, yüksek lisans eğitimini 2018 yılında İstanbul Okan Üniversitesi, Klinik Psikoloji programında tezli olarak tamamlamıştır.

Lisans eğitimi sırasında Türkiye’de ve İspanya, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde düzenlenen birçok gönüllü projeye katılmış, hem kişisel hem mesleki alanda gelişimine katkı sağlamıştır. Lisans eğitimi sırasında ve sonrasında kurumsal firmaların İnsan Kaynakları bölümlerinde çalışmış ve kariyerinde farklı alanlarda da tecrübeler edinmiştir. GATA Haydarpaşa Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları kliniğinde klinik stajını tamamlamış, klinik görüşmeler, kişilik ve zekâ testlerinin uygulanması konularında tecrübeler edinmiştir.

Yüksek lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Özgür Öner’in kliniğinde stajyer psikolog olarak göreve başlayan Betül Atalay, Türk Psikologlar Derneği’nden ‘Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi – 4 (WISC-IV)’ ve Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği’nden ‘Denver II Gelişimsel Tarama Testi’ eğitimlerini almış, uygulamalarını Dr. Özgür Öner’in kliniğinde sürdürmüştür.

Yüksek lisans tezini ‘Otizmli Çocukların Anne Babalarının Depresyon, Kaygı ve Yaşam Kalitesi Düzeyleri konusunda tamamlamıştır. Prof. Dr. Özgür Öner ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ‘Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi’nde gönüllü psikolog olarak görev almıştır.

2019 yılında eşinin işi sebebiyle Belçika’ya taşınan Betül Atalay, mesleki gelişimine ara vermemek adına İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Lisans programına kaydolmuş ve eğitimlerine Belçika’dan devam etmiştir. Belçika’da olduğu süre içerisinde kısa bir süre Belçika Türk Dili Enstitüsü Uyum ve Araştırma Merkezi’nde klinik psikolog olarak çeşitli etkinlikler ve projelerin planlamasına dâhil olmuş, 2020 yılının sonunda Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştır.

Kasım 2020’den beri Dr. Özgür Öner’in psikiyatri kliniğinde çalışmalarına devam eden Betül Atalay, zekâ ve gelişim testleri uygulamalarının yanı sıra çocuk ve ergen terapileri gerçekleştirmekte ve Dr. Özgür Öner’den süpervizyon almaktadır.

 Online Destek