Prof. Dr. Bora Baskak - Noema Aile

Prof. Dr. Bora Baskak

Psikiyatrist – PsikoterapistInstagram

Bora Baskak, 1976 Ankara Doğumludur. Orta öğrenimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1994-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlamış ve onur derecesiyle mezun olmuştur.

Uzmanlık eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Dr. Cem Atbaşoğlu’nun tez öğrencisi olarak tamamlayan Dr. Baskak 2005 yılında yetişkin psikiyatrisi uzmanı unvanı almıştır.

2006 yılında aynı anabilim dalında uzman doktor olarak çalışmalarına başlayan Bora Baskak 2012 yılından itibaren 1989 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk psikiyatrik rehabilitasyon merkezi olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrik Rehabilitasyon Birimi’nin sorumluluğunu yürütmektedir. Şizofreni, bipolar bozukluk, psikotik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk ve dirençli duygu durum bozuklukları gibi kronik ve yeti yitimine neden olan psikiyatrik bozuklukların kapsamlı bir şekilde tedavisini gerçekleştirmektedir. Bu bozuklukların tedavi yöntemleri konusunda yurt çapında eğitim etkinlikleri düzenlemektedir.

2013 yılından itibaren Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Doçent Doktor olarak öğretim üyeliği yapmaktadır. Dr. Baskak aynı zamanda Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı ve Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalları’nda da öğretim üyesidir.

2011 yılında NIH/Fogarty bursuyla Harvard Üniversitesi’nde Mental Health and Developmental Disabilities Research Training Programı’nı tamamlamıştır. 2012 yılında yine Harvard Üniversitesi Nörogörüntüleme Laboratuarı’nda research assistant olarak çalışan Dr. Baskak, Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi’nde Functional Near Infrared Spectroscopy Laboratuarı’nın sorumluluğunu yürütmektedir.

Başlıca araştırma alanları şizofreni, psikiyatrik bozuklukların etiyolojik modelleri, nörogörüntüleme ve psikofarmakoloji üzerine odaklanan Dr. Baskak araştırmalarını 2020 yılında itibaren Türkiye’nin ilk sinirbilim mükemmeliyet merkezi olan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi çatısı altında sürdürmektedir.

 Online Destek