Banu Acarlar Koçtürk - Noema Aile

Banu Acarlar Koçtürk

Uzman PsikologInstagram

1986 yılında İstanbul’da doğan Banu Acarlar Koçtürk, lise eğitimini Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü `Onur Derecesi` ile tamamlayan Banu Acarlar Koçtürk, yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında ‘Yüksek Onur Derecesi’ ile tamamlamış ve Uzman Psikolog unvanını kazanmıştır.

Lisans öğrenimi sırasında Çapa-Der Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Surp Pırgiç Hastanesi, Tohum Otizm Vakfı gibi kurumlarda gönüllü olarak staj çalışmalarının yanı sıra Yedikule Psikiyatri Klinik staj programını tamamlamıştır. Uzmanlığı sırasındaki çalışmalarında aile eğitimi ve ailelerin disiplin stratejilerinin çocukların davranışsal becerileri ve sosyal yetkinlikleri üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Uzmanlığı sırasında aynı zamanda Koç üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma ve Öğretim Asistanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Mezun olduğu ilk senesindeki danışmanlık deneyiminden sonra 8 senedir Açı Okulları’nda farklı kademelerde rehberlik bölümünde görev alarak ilkokul, ortaokul ve lise yaş grubundaki çocuklarla çalışmıştır. Görevi esnasında birçok psikolog ve çocuk ergen psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner’den eğitim ve süpervizyon desteği almıştır. Okuldaki rehberlik çalışmaları sırasında rehberlik çalışmalarının içeriklerinin hazırlanması, öğretmen ve veli eğitim içeriklerinin hazırlanması ve sunulması gibi alanlarda görev almıştır. Türkiye Aile Planlaması Vakfı’ndan aldığı cinsel gelişim eğitimiyle okulda bedenimiz-sınırlarımız programının düzenleyicisi ve uygulayıcısı olarak çalışmıştır. Okul deneyimin yanında bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve genç yetişkin yaş grupları ile çalışmış, çocuk ve ailelerle terapilerini sürdürmüş, aileler ve çocuk/ergen grup çalışmaları ve eğitimleri düzenlemiştir.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama temel aşamasını tamamlayan Acarlar, süpervizyon eşliğinde kendi gruplarını yöneterek psikodrama yardımcı psikoterapistlik ünvanını almıştır. Bunun yanında Dr. Murat Dokur’un eğitmenliğini yaptığı Avrupa Aile Terapileri Derneği (EFTA) onaylı çift ve terapisi eğitiminde süpervizyon aşamasındadır.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikodrama ve grup psikodraması teknikleri, çözüm odaklı kısa süreli çalışma, sanat terapisi uygulamaları, bilişsel davranışçı terapi, diyalektik davranış terapisi, kişilerarası terapi, anne-çocuk bağlanma kuramı, Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV, nörogelişimsel alanları geliştirmeye yönelik teknikler ve sistemik ve yapısal aile terapisi yöntemleri gibi farklı alanlarda eğitimler almış ve çalışmalarında bu tekniklerden yararlanmaktadır. Acarlar Koçtürk’ün çoğunlukla çalıştığı danışmanlık konuları ise, çocukluk ve ergenlik dönem sorunları ile ergen ve yetişkinlik döneminde depresyon, kaygı ve kişilik bozuklukları, motivasyon ile ilgili sorunlar ve aile içi iletişim sorunlarıdır.Online Destek