Muzaffer Adak - Noema Aile

Muzaffer Adak

Özel Eğitim DanışmanıInstagram Instagram

Muzaffer Adak, 1982 yılında Bandırma’da doğdu. Ortaokul ve lise eğitimini Bandırma Anadolu Lisesinde tamamladı. 2007 yılında Trakya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun olup 2010 yılına kadar Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Temel Eğitim Bilim Dalında akademik faaliyetlerde bulundu.

2010 yılında Millî Eğitim Bakanlığı Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Programını tamamlayan Muzaffer Adak, sonrasında çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitim sınıf öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Adak halen, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Yöntem ve Tasarımları Bölümü’nde yüksek lisansına devam etmektedir.

2013 yılında Özel Elit Gençler Koleji'nde özel alt sınıfta, sınıf öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Adak aynı kurumda 2015 yılından bu yana bölüm başkanlığı görevini sürdürmekte ve ayrıca farklı özel okullarda da Özel Eğitim Danışmanı olarak hizmet vermektedir.

Muzaffer Adak özel sınıflara yönelik ünite planlama ve uygulama sürecini Doç. Dr. Sertel Altun’dan aldığı eğitimle UbD yaklaşımına uygun olarak tasarlamaktadır. Kişisel ilgisi doğrultusunda Robotik & Kodlama çalışmaları da yürütmekte olan Adak, çeşitli eğitim platformlarında “Özel Eğitimde Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı ve Uygulamaları” konulu sunum ve eğitimler gerçekleştirmiştir.

Muzaffer Adak öğrenme güçlüğü ve problemleri yaşayan öğrencilere yönelik akademik destek eğitimlerini okuma-yazma ve matematik alanlarında sürdürmektedir. Okul görevlerinin yanı sıra Prof. Dr. Özgür Öner’in süpervizörlüğünde uygulanan gölge öğretmen eğitimi programında “Özel Eğitimde Akademik Destek” eğitimleri vermektedir.Online Destek