fb

Online Yüz Yüze Değerlendirme Uygulaması

 

 

Bilimsel geçerliliği olan değerlendirmeleri konunun uzmanlarından elde etmenin zorluğu nedeniyle, hem kendinizi hem de çocuklarınızı değerlendirebileceğiniz ‘online yüz yüze görüşme uygulamasını’ geliştirdik.

 

Yurt dışında yaşayan ailelerin kendi dillerinde tanı ve tedavi alamaması, randevuların çok geç tarihlere verilmesi ve Türkiye’ye gelebilecekleri zamanın kısıtlı olması, sorunların sağlıklı saptanması ve tedaviye başlanmasında gecikmelere neden oluyor.

 

Bu bağlamda sitemizde bulunan değerlendirme testleri ve online yüz yüze değerlendirme uygulaması vasıtası ile, aileler çocuklarındaki olası risklerin belirlenmesi ve bir uzman ile görüşme ihtiyacı olup olmadığı görüşü alabiliyorlar.

 

 

Nasıl?

 

Noemaaile.com’da ebeveynlerin uygulayıp sonuç alabilecekleri, bilimsel kriterlere uyan birçok ücretsiz değerlendirme testi bulunmaktadır. 

 

- İhtiyacınız olan konu ile ilgili testi uygulayın.

- Uygulamanız sonrasında testiniz değerlendirilerek risk durumunuz saptanır.

- Uyguladığınız test sonuçlarınız e-posta olarak tarafınıza iletilir ve profilinizde size özel olarak saklanır.

- İlettiğimiz rapor sonrasında risk seviyesine göre daha detaylı bir değerlendirme için noemaaile.com’dan online randevu alarak psikologlarımız ile görüşebilirsiniz.

 

Örneğin, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile ilgili bir değerlendirme testinden yüksek bir puan alınmış ise, çocuğunuzun bu bozukluk açısından yüksek risk altında olabileceği sonucuna ulaşırız. Bu riskin daha detaylı değerlendirilmesi gerekir. Noemaaile.com, uygulama yaptığınız ölçeklerden yüksek risk belirten bir puan alındığında, o bozukluğun daha detaylı değerlendirilmesine özgü ‘online yüz yüze değerlendirme’ hizmeti sunmaktadır.

 

Online yüz yüze görüşmeleri şu anda üç başlık altında yapılmaktadır.

 

- Kaygı Bozuklukları

- Depresyon/Mani

- Nörogelişimsel Bozukluklar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Davranış Sorunları ve Tik Bozuklukları)

 

Görüşmeler ayrıntılı ve standart olduğu için, her bir başlık altındaki sorun için AYRI randevular alınması gerekmektedir.

 

Yüksek kalitede ve standart görüşmeler sağlanabilmesi için bu ayrım zorunlu olarak uygulanmaktadır.

 

Örneğin, çocuğunuzda hem dikkat eksikliği hem de kaygı bozuklukları için yüksek risk saptandıysa, sağlıklı bir bilgilendirme için her iki görüşmeyi de ayrı ayrı yapmalısınız.

 

 

Neden eşsiz bir uygulama?

 

Psikolojik değerlendirme görüşmelerinde standardı sağlamak zordur.

 

İyi bir değerlendirme için, mutlaka konuya ilişkin belli soruların sorulması, konuların kendi özelinde ele alınması ve görüşmecinin aldığı yanıtları belirlenen standartlarda değerlendirmesi gerekir.

 

Noemaaile.com’da online yüz yüze görüşmelerin hepsi standartlaştırılmıştır.

 

Görüşmecinin soracağı sorular ve bu sorulara aldığı yanıtları nasıl değerlendireceği Prof. Dr. Özgür Öner tarafından yapılandırılmış ve görüşmeleri yapan psikologlar kendisinden eğitim almıştır.

 

Görüşmeler denetçiler tarafından izlenir ve geri bildirim verilir. Denetçiler ise bilimsel danışma kurulumuzdaki hocalarımız tarafından desteklenir. Bu şekilde tüm görüşmelerin bilimsel ve belli bir kalite standardında olması sağlanır.

 

 

Ne İşe Yarar?

 

Noemaaile.com’daki 'online, yüz yüze görüşmeler' ile çocuğunuzun psikiyatrik bir bozukluğu olma riskine dair ayrıntılı bir değerlendirme ve geri bildirim almış olursunuz.

 

Bu sayede bir uzman hekime başvurmanızın gerekli olup olmadığına daha iyi karar verebilirsiniz.

 

 

Ne Değildir?

 

- Uyguladığınız test sonuçları ve/veya online yüz yüze görüşmeler klinik tanının yerini tutmaz..

- Klinik tanı için bir hekim tarafından yapılan tam bir muayene ve ayırıcı tanı gereklidir.

- Arzu ederseniz klinik değerlendirme için noemadanismanlik.com’dan randevu alabilirsiniz.

 

 

Değerlendirme Sonrası Tedavi Gerekirse Ne Yapılır?

 

- Noemaaile.com’daki "online yüz yüze değerlendirme" terapi veya tedavi içermez.

- Görüşmenizin sonunda ilgili bozukluğun tedavisine dair bilimsel bilgilere ulaşırsınız.

- Eğer terapi veya tedavi almak istiyorsanız ilgili uzmanlara başvurabilir veya noemadanismanlik.com’dan randevu alabilirsiniz.