Noema Aile Blog - Depresif Bozukluklar Ne Kadar Sık Görülür? Depresif Bozuklukların Sebepleri Nelerdir?

Depresif Bozukluklar Ne Kadar Sık Görülür? Depresif Bozuklukların Sebepleri Nelerdir?

 

 

Depresif bozukluklara (temelde depresyon ve distimi) toplumda sık rastlanır. Her beş kadından ve her on erkekten biri hayatlarının bir döneminde depresif bozukluk geçirirler. Çocuklarda sıklık yüzde 2, ergenlerde ise yüzde 10 civarındadır. Kadınlar hem hormonal hem de bilişsel yapı olarak kaygı ve depresyona daha yatkındırlar. Ayrıca kayıplardan, olumsuz yaşam olaylarından daha fazla etkilenirler. Depresif bozukluk olgularının bazılarında mani veya hipomani belirtileri de görülür ve bu duruma bipolar bozukluk adı verilir. Bipolar bozukluk kadın ve erkeklerde hemen hemen aynı sıklıktadır.

 

Hastaların yaşamları boyunca tek veya birden çok depresif atak görülebilir. Tek atak olanlarda depresif atak süresi 2 yıl kadar olabilir. Olguların nerdeyse dörtte üçünde belirtiler iyileşmeden sonra tekrar ortaya çıkabilir. Depresif bozuklukla alkol ve madde kullanımı, obsesif kompulsif bozukluk, panik bozukluk, yeme bozuklukları ve sosyal anksiyete sıklıkla beraber görülür. Eşlik eden diğer bozuklukların varlığı tedaviyi güçleştirir ve intihar riskini arttırır.

 

Depresif bozukluklarda intihar riski özellikle gençlerde ve yaşlı erkeklerde artmıştır. Bütün intiharların yaklaşık %50’sini depresif bozukluk hastaları oluşturur. Olguların neredeyse yarısında belirtilere rağmen yıllarca tanı konmaz ve üçte birinde belirtiler kronikleşebilir.

 

Depresif bozukluklar hem genetik hem de çevresel etkenlerle ve bunların etkileşimiyle ortaya çıkar. Genetik özellikler bipolar bozukluğu ortaya çıkaran etkenlerin yaklaşık üçte ikisini depresyonu ortaya çıkaran etkenlerin ise üçte birini oluşturur. Genetik olarak aktarılan özellik depresyonun kendisi değildir; kaygıya yatkınlık, stresle başa çıkamama, duygusal değişkenlik, depresif mizaç özellikleri aktarılır. Bu genetik altyapı ile etkileşen çevresel etkenler depresif bozuklukların ve bunlara eşlik eden sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Genetik yatkınlık ne kadar çoksa o kadar az çevresel etkenle, hatta çevresel bir stres kaynağı olmadan da depresif bozukluk oluşur. Akut olaylardan daha çok kronik stres ve stresli olayların birikimi depresyona neden olur. Ayrıca, stresli olayın doğasından belki de daha önemli olan bireyin bu olayı nasıl yorumladığıdır. Depresif bozuklukların ortaya çıkmasında en etkili olan çevresel faktör kayıplardır. Bir kayıp sonrasında yas süreci yetişkinlerden yüzde on ergenlerde ise yüzde yirmi oranında depresif bozukluğa dönüşebilir. Bu dönüşüm genelde depresyona yatkınlığı olan bireylerde ortaya çıkar. Yani olumsuz yaşam olayları gençlerde daha fazla depresyona neden olur.

 

 

Prof. Dr. Özgür Öner
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Psikoterapist

İlginizi çekebilecek diğer yazılar


Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Nedir?

Tepkisel bağlanma bozukluğunda çocuk, bakım veren yetişkinlere karşı duygusal olarak uzaktır ve bu tutarlı olarak izlenebilen bir durumdur, yani arada bir ortaya çıkan bir hal değildir.
11.04.2021
Madde Kötüye Kullanımının İlerleyişi ve Gidişi

Madde kötüye kullanımının oluşması için önce farmakolojik olarak ödül değeri olan ve dopamin salınımına yol açan bir maddeni var olması gereklidir.
12.08.2021
Dikkat Nedir? Dikkat Nasıl Toplanır?

Dikkat, daha geçerli uyaranın saptanması, bu uyaranlar üzerine odaklanmanın devamı ve bunlarla yarışan geçersiz uyaranların göz ardı edilmesi süreçlerini kapsarve çevredeki birçok uyarandan sadece o anki ihtiyaç ve amaçlarla uyumlu olanlarla ilgilenmeyi sağlayan bir işlev olarak tanımlanabilir.
17.03.2021
Evlat Edinilen Çocuklarda Daha Fazla mı Sorun Görülür? Evlat Edinmiş Anne-Babaların Özellikleri Nelerdir?

Evlat Edinilmiş Çocuklarda Daha Fazla mı Sorun Görülür? Zekâları Düşük müdür? Evlat Edinmiş Anne Baba Olmaya Geçiş
11.04.2021
Otizmi Olan Küçük Çocuklarda Hangi Tekrarlayıcı Hareketler Görülebilir?

Otizmde tekrarlayıcı hareketler daha çok el ve parmakların tekrarlayıcı hareketleri olarak ortaya çıkar, ancak daha karmaşık ve bütün vücudu ilgilendiren hareketler de olabilir.
01.04.2021
Otizm Görülme Sıklığı ve Otizme Eşlik Eden Durumlar

Otizmin Sıklığı Nedir? Otizm Sıklığı Artıyor mu? Otizme Eşlik Eden Durumlar Nelerdir? Otizmi Olan Bireylerde Hiperaktivite, Davranış Sorunları, Kaygı, Epilepsi, Uyku Sorunları Ne Sıklıkta Görülür? Otizmi Olan Bireylerin Zeka Gelişimi Nasıldır?
02.04.2021